przeglądaj ślad

Kontynuuj ducha 5S i rozwijaj kulturę Supu — oraz pierwszy działowy konkurs Kanban Supu w 2011 r.

    2011627dzień, super2011Sukcesem zakończył się pierwszy działowy konkurs Kanban, po firmie5SPod poważną oceną grupy wiodącej i przedstawicieli różnych działów, warsztat narzędzi ściernych Wydziału Inżynierii i Działu Zapewnienia Jakości zdobył odpowiednio pierwszą, drugą i trzecią nagrodę.Poprzez konkurs kanban poprawia się porządek i przejrzystość wewnętrznej pracy działu, a jednocześnie mobilizuje się entuzjazm pracowników.istnieć5SW działaniach lepiej odzwierciedla się duch ludu Supu.