przeglądaj ślad

Po dziesięciu latach wytężonej pracy Supu Electronics zdobyło tytuł „City Enterprise Engineering Technology Center”

W październiku 2011 roku firma Ningbo Supu Electronics otrzymała tytuł „City Enterprise Engineering Technology Center” ze względu na swoje możliwości technologiczne i badawczo-rozwojowe w dziedzinie listew zaciskowych.

  Dziesięć lat przedsiębiorczości, dziesięć lat rozwoju, dziesięć lat wzlotów i upadków oraz dziesięć lat stanowczości, Supu Electronics można opisać jako „dziesięć lat szermierki” od narodzin do wzrostu. „Tworzenie produktów najwyższej jakości dla użytkowników na całym świecie po najbardziej rozsądnych kosztach” to misja firmy Supu. „To filozofia biznesu Supu.Z największym entuzjazmem i wysiłkiem zaangażowaliśmy się w produkcję listew zaciskowych, złączy i części wtykowych, w rozwój i innowację podstawowej technologii przedsiębiorstwa, w budowę zespołu talentów, w doskonalenie wysokiej jakości produkty i wysokiej jakości usługi, Aby osiągnąć harmonię między pracownikami, przedsiębiorstwami, społeczeństwem i przyrodą.

  Tym razem Supu Electronics zostało potwierdzone przez władze miejskie, co zachęciło naszą firmę do pobicia nowych rekordów w badaniach i rozwoju listew zaciskowych, złączy i części wtykowych.