przeglądaj ślad
Polityka prywatności
Ningbo Supu Electronics Co., Ltd. i jej spółki stowarzyszone (zwane dalej Supu lub spółką) opierają się na „Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych” Unii Europejskiej (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), odpowiednich przepisach o ochronie danych osobowych Państwa członkowskie UE oraz Oświadczenie o ochronie prywatności Supu Pu (zwane dalej łącznie „niniejszym Oświadczeniem”) gromadzi, przetwarza, wykorzystuje i chroni dane osobowe, które podajesz.Kiedy zaczniesz przeglądać stronę internetową Supu lub w jakikolwiek sposób podasz swoje dane osobowe, Supu zostanie uznane za to, że zrozumiałeś i zgodziłeś się na to oświadczenie, więc pamiętaj, aby uważnie przeczytać to oświadczenie.

Z wyjątkiem przypadków zgodnych z prawem, wymogami właściwych agencji rządowych, organów sądowych lub koniecznością zapobiegania oszustwom i innym nielegalnym działaniom, firma nie będzie przetwarzać ani wykorzystywać danych osobowych poza zakresem niniejszego oświadczenia, ani nie będzie wymieniać ani Wypożyczaj i sprzedawaj swoje dane osobowe.Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych Sup poprosi Cię o podanie danych osobowych tylko wtedy, gdy korzystasz z następujących konkretnych usług świadczonych przez Sup w celu identyfikacji tożsamości, analizy statystycznej, przesyłania informacji o produktach i świadczenia obsługi klienta:

  • Skorzystaj z naszej strony internetowej https://www.supu.com.cn.W tym informacje podawane podczas korzystania z usługi konsultacji produktowej firmy, przeglądania informacji lub ubiegania się o dalsze usługi.Ponadto, jeśli zgłosisz problem ze stroną internetową firmy, firma może również poprosić Cię o podanie danych osobowych.
  • Gdy kontaktujesz się z firmą w jakikolwiek sposób, firma może zarejestrować komunikację i poprosić Cię o podanie danych osobowych.
  • Suppo może rejestrować informacje o Twojej wizycie na naszej stronie internetowej, w tym między innymi Twój adres IP, przeglądarkę, z której korzystasz, rejestry produktów, na które klikasz, czas korzystania z nich itp.

Możesz zrezygnować z podawania danych osobowych, ale możesz nie być w stanie uzyskać powiązanych usług.Ponadto Super może uzyskiwać Twoje dane osobowe od stron trzecich (w tym partnerów, mediów itp.), a Super będzie przetwarzać, wykorzystywać i chronić dane osobowe zebrane zgodnie z niniejszym oświadczeniem.Suppo może przekazywać Twoje dane osobowe odpowiednim partnerom w niezbędnym zakresie w oparciu o ww. cele.Na przykład firma musi podać Twoje imię i nazwisko, adres i numer kontaktowy przewoźnikowi, aby świadczyć usługi dostawy towarów.Spółka gwarantuje, że nie będzie przekazywać danych osobowych poza zakresem niezbędnym do realizacji usług lub transakcji oraz wymaga od partnerów SUP przestrzegania odpowiednich przepisów prawa i regulacji dotyczących ochrony danych osobowych.

Super nie poprosi Cię o podanie wrażliwych danych osobowych (takich jak stan zdrowia, przekonania religijne, karalność lub orientacja seksualna itp.) i unikaj podawania takich danych osobowych.


Ochrona danych osobowych

O ile przepisy prawa i regulacje nie stanowią inaczej, Supu dołoży wszelkich starań, aby okres przechowywania Twoich danych osobowych nie przekraczał okresu niezbędnego do realizacji ww. celów.Po upływie okresu przechowywania danych Supu usunie i zniszczy Twoje dane osobowe lub usunie elementy identyfikujące Twoje dane osobowe, aby dane nie mogły nikogo zidentyfikować ani powiązać z Tobą.

W przypadku niektórych określonych usług Super konwertuje lub szyfruje Twoje dane za pomocą standardowych mechanizmów bezpieczeństwa, takich jak mechanizmy bezpieczeństwa TWCA SSL, aby uniemożliwić dostęp do Twoich danych osobowych nieautoryzowanym użytkownikom.

Firma będzie zapobiegać kradzieży danych poprzez odpowiednie techniczne i wewnętrzne środki bezpieczeństwa.Firma zapewnia taki sam poziom ochrony danych osobowych, niezależnie od tego, czy są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany, czy przez ludzi.Twoje prawa w zakresie danych osobowych


Jeśli chcesz przejrzeć lub zmodyfikować swoje dane osobowe, możesz w dowolnym momencie skontaktować się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej.Aby zachować integralność danych, Super zarejestruje wszystkie wprowadzone zmiany.Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych możesz skorzystać z następujących praw:

1. Prawo do cofnięcia zgody: Firma zbiera lub przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie zgody, a Ty masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

2. W związku z gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem Twoich danych osobowych przez firmę możesz żądać:

1) Zapytanie lub przeglądanie;

2) sporządzać kopie;

3) przekazać stronie trzeciej lub urządzeniu wskazanemu przez Ciebie w formacie nadającym się do odczytu maszynowego;

4) uzupełnienie lub sprostowanie;

5) zaprzestania gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania;

6) ograniczenia sposobu i zakresu przetwarzania lub wykorzystywania lub

7) usunąć


Z wyjątkiem przypadków zgodnych z prawem, wymogami organów rządowych, organów wymiaru sprawiedliwości lub konieczności zapobiegania nielegalnym działaniom, takim jak oszustwa, firma nie będzie przetwarzać ani wykorzystywać danych osobowych poza zakresem niniejszego oświadczenia, ani nie będzie wymieniać ani wynajmować i sprzedawać swoje dane osobowe.Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych Supu poprosi Cię o podanie danych osobowych tylko wtedy, gdy korzystasz z następujących konkretnych usług świadczonych przez Supu, takich jak potwierdzenie tożsamości, analiza statystyczna, dostarczanie informacji o produkcie, świadczenie obsługi klienta Pliki cookie i inne technologie

Aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania strony internetowej Supu, Supu będzie używać plików cookie lub innych podobnych technologii do gromadzenia danych dotyczących przeglądania, w tym adresu IP, używanej przeglądarki, klikniętych danych produktu lub czasu korzystania itp., jako odniesienie do przyszłej analizy produktów Supu lub optymalizacji strony internetowej.

Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała Cię przed otrzymaniem plików cookie, a także możesz odmówić dostępu do plików cookie.Jeśli jednak zdecydujesz się odrzucić ustawienie plików cookie, chociaż tę witrynę można nadal normalnie przeglądać, może to uniemożliwić dostęp do niektórych stron naszej witryny lub wpłynąć na korzystanie z niektórych usług naszej firmy.


Linki do stron osób trzecich

Supu gwarantuje, że nie udostępni Twoich danych osobowych stronom trzecim.Jednak wszelkie strony internetowe osób trzecich, do których linki znajdują się na stronie Supu, mogą mieć inne oświadczenia o ochronie danych osobowych lub specyfikacje użytkowania, pamiętaj, aby to zrozumieć i potwierdzić samodzielnie.Supu nie ponosi odpowiedzialności za oświadczenia, specyfikacje użytkowania lub inne treści ujawniane przez strony internetowe osób trzecich.Zalecamy zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie prywatności tych witryn przed skorzystaniem z nich.


Dane osobowe dzieci

Za zgodą rodziców lub opiekunów nie będziemy celowo gromadzić danych osobowych dzieci.Jeśli uważasz, że mogliśmy bez odpowiedniej zgody zebrać dane osobowe dzieci poniżej pełnoletności, poinformuj nas o tym za pośrednictwem wiadomości e-mail podanej w niniejszym oświadczeniu, a my zbadamy i rozwiążemy problem w odpowiednim czasie.


Aktualizacje niniejszego Oświadczenia

Niniejsze Oświadczenie ma na celu uregulowanie sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.Supu może zmienić to oświadczenie w dowolnym momencie, aby zachować zgodność z najnowszymi wymogami regulacyjnymi.Zmienione oświadczenie zostanie niezwłocznie ogłoszone na stronie internetowej firmy, a moment aktualizacji strony będzie natychmiastową datą wejścia w życie, a Supu nie poinformuje o tym w inny sposób.Po aktualizacji, jeśli nadal korzystasz ze strony Supu lub usług świadczonych przez Supu, uznaje się, że zrozumiałeś i zgodziłeś się z oświadczeniem nowej zaktualizowanej wersji.