przeglądaj ślad
Informacje prawne
Jeśli chcesz wykorzystać jakiekolwiek treści lub informacje na stronie internetowej Ningbo Supu Electronics Co., Ltd., przeczytaj warunki użytkowania.Należy pamiętać, że dostęp do tej witryny i/lub korzystanie z niej (np. kopiowanie jakichkolwiek informacji itp.) oznacza akceptację niniejszych warunków użytkowania.Jeśli nie akceptujesz tych warunków użytkowania, opuść i przestań korzystać z tej witryny.Niniejsza witryna internetowa i wszystkie jej podrzędne witryny internetowe (łącznie określane jako „niniejsza witryna internetowa”) są publikowane i obsługiwane przez firmę Ningbo Supu Electronics Co., Ltd.Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na warunki określone w niniejszej nocie prawnej („Warunki korzystania”).Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami użytkowania, nie korzystaj z tej witryny.

Możemy zmienić lub zmienić warunki użytkowania w dowolnym momencie.Dlatego należy odwiedzać te strony z warunkami użytkowania za każdym razem, gdy odwiedzasz tę witrynę.Dalsze korzystanie z tej witryny po zmianie lub poprawieniu Warunków użytkowania oznacza zgodę na nowe Warunki użytkowania.


Cała zawartość tej witryny, w tym wszystkie obrazy, oprogramowanie, tekst i grafika, przyciski, słowa kluczowe, etykiety i ogólny wygląd (określane jako „Treść”) są chronione prawem krajowym i międzynarodowymi prawami autorskimi.Logo, znaki towarowe firmy i odznaki zawarte na tej stronie są znakami towarowymi i innymi prawami Ningbo Supu Electronics Co., Ltd. lub jej dostawców treści.Nie ograniczając powyższego, nie możesz korzystać z zawartości tej witryny, z wyjątkiem przypadków wskazanych w niniejszym dokumencie.Naruszenie tej klauzuli naruszy prawa własności intelektualnej Ningbo Supu Electronics Co., Ltd. lub jej dostawców treści, a Ningbo Supu Electronics Co., Ltd. lub jej dostawcy treści mogą podjąć kroki prawne w celu ochrony tych praw.


Zawartość tej witryny można czytać i drukować, a dokumenty na stronie można rozpowszechniać, pod warunkiem, że można ich używać wyłącznie w celach informacyjnych i niekomercyjnych do celów osobistych, a Ningbo Supu Electronics Co., Ltd. należy wskazać przy korzystaniu z dokumentów.Niedozwolona jest wymiana, modyfikacja, sprzedaż lub dystrybucja jakichkolwiek treści tej witryny.Komunikaty prasowe i inne dokumenty określone jako publiczne mogą być wykorzystywane w komunikacji publicznej pod warunkiem podania źródła informacji.


Jeśli wysyłasz komunikaty lub materiały do ​​tej witryny pocztą elektroniczną lub w inny sposób, o ile nie określono inaczej, wszystkie takie komunikaty będą uważane za niepoufne i niebędące prawami autorskimi.Ningbo Supu Electronics Co., Ltd. może swobodnie wykorzystywać wszelkie treści, opinie, wiedzę fachową lub techniki zawarte w wiadomościach wysyłanych do tej witryny w dowolnym celu bez żadnego wynagrodzenia.Zgadzasz się jednak i rozumiesz, że firma Ningbo Supu Electronics Co., Ltd. nie jest zobowiązana do przyjmowania takich pomysłów lub materiałów i nie masz prawa zmuszać ich do takiego wykorzystania.


Dla Twojej wygody niniejsza witryna może zawierać łącza do witryn internetowych będących własnością, publikowanych i utrzymywanych przez osoby trzecie.Należy pamiętać, że ponieważ takie strony internetowe nie są pod naszą kontrolą, Ningbo Supu Electronics Co., Ltd. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość takich stron internetowych.Łączenie się z tą witryną jest zabronione bez zgody Ningbo Supu Electronics Co., Ltd.Linki nie tworzą i nie mogą tworzyć ani stanowić prawnego powiązania między Ningbo Supu Electronics Co., Ltd. a stronami trzecimi.Ningbo Supu Electronics Co., Ltd. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, porady, oświadczenia, produkty lub usługi stron trzecich, ani za żadne obietnice, gwarancje lub gwarancje dotyczące swoich produktów i usług, a także wydajności lub jakości produktów.


Wszelkie oprogramowanie, które można pobrać z tej witryny (zwane dalej „oprogramowaniem”) jest chronione prawami autorskimi firmy Ningbo Supu Electronics Co., Ltd. lub jej dostawcy treści.Pobieranie oprogramowania jest przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego użytkownika końcowego, a korzystanie z oprogramowania odbywa się zgodnie z umową licencyjną użytkownika końcowego dołączoną do oprogramowania lub w nim zawartą („Umowa licencyjna”).Jakiekolwiek kopiowanie lub redystrybucja oprogramowania z naruszeniem umowy licencyjnej podlega sankcjom cywilnym i karnym.


Nie ograniczając powyższego, kopiowanie oprogramowania na jakikolwiek inny serwer lub lokalizację w celu dalszej reprodukcji lub redystrybucji jest wyraźnie zabronione.W zakresie, w jakim oprogramowanie jest objęte jakąkolwiek gwarancją, zastosowanie mają wyłącznie warunki umowy licencyjnej.Z wyjątkiem gwarancji przewidzianej w umowie licencyjnej, Ningbo Supu Electronics Co., Ltd. zrzeka się wszelkich gwarancji i warunków przydatności handlowej, specjalnego przeznaczenia, kwalifikacji lub nienaruszalności.


Zawartość tej strony internetowej może zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne.Ningbo Supu Electronics Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do wprowadzania niezbędnych zmian w treści bez uprzedniego powiadomienia.Firma dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić dokładność treści tej witryny, ale ze względu na potrzeby rozwoju rynku i rozwoju produktów, odpowiednie treści mogą być aktualizowane lub modyfikowane w dowolnym momencie zgodnie z rzeczywistą sytuacją bez uprzedniego powiadomienia, przepraszamy za niedogodności.Transmisja online nie może być w XNUMX% poufna i bezpieczna.Rozumiesz, że wszelkie wiadomości lub informacje przesyłane na tej stronie mogą być czytane lub przechwytywane przez inne osoby.Nie podawaj też nikomu swojego hasła.Jeśli udostępniasz swój komputer innym osobom, powinieneś również wylogować się z serwisu i zamknąć okno przeglądarki po zakończeniu.


Jeśli publikujesz informacje lub dodajesz komentarze na tej stronie, udzielasz tej stronie prawa do edytowania, kopiowania, rozpowszechniania, tworzenia dzieł pochodnych i publikowania w dowolnej formie lub na dowolnym nośniku wybranym przez tę witrynę.Ponadto ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie swoje działania na tej stronie.Poniżej wymieniono niektóre, ale nie wszystkie, naruszenia, które mogą spowodować utratę dostępu do tej witryny: Publikowanie nielegalnych, obscenicznych lub zniesławiających treści.Nękać, zastraszać, utrudniać lub przeszkadzać innym użytkownikom w jakikolwiek niepożądany sposób.Przesyłać lub ułatwiać publikację treści zniesławiających, szkodliwych, zawierających groźby, napastliwych, obelżywych, rasistowskich lub obraźliwych, wulgarnych, pornograficznych, obscenicznych, oszczerczych lub w inny sposób budzących zastrzeżenia.Używaj wulgarnego lub obraźliwego języka.Podszywanie się pod czyjeś imię.Podszywanie się pod innego użytkownika lub kogokolwiek innego jest niedozwolone.Próba uzyskania hasła innego użytkownika.publikować treści reklamowych lub promocyjnych.Przesyłaj wirusy lub inne szkodliwe treści.Zakłócać lub próbować zakłócać działanie tej witryny.


Firma zastrzega sobie prawo do usunięcia treści w dowolnym momencie, w tym między innymi treści naruszających te standardy.Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niepożądane treści, które możesz napotkać podczas korzystania z tej witryny.